Aquesta web utilitza galetes de tercers. Si segueixes navegant per la nostra web, considerem que acceptes la nostra política de cookies. ENTESOS | Més informació
Protecció de dades de caràcter personal
WiPick Media compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i demés normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recapte de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a info@wipick.cat, farà saber a l’usuari l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça, la direcció del responsable, la possibilita de exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades de tercers en el seu cas.

Tanmateix, WiPick Media informa que dona compliment a la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.
Finalitats
Les dades personals de l'usuari recollides per WiPick Media a través de la seva plataforma web tenen com a única i exclusiva finalitat atendre peticions d'ajuda i informació, ja sigui via telefònica o correu electrònic.

En el cas de no estar d’acord amb aquesta política de privacitat i no facilitar les dades sol·licitades, no serà possible gestionar la teva petició d'informació o ajuda..
Durada d'emmagatzematge
Les dades personals de l'usuari recollides per WiPick Media a través de la seva plataforma web romandran en el fitxer de dades d'atenció al client de WiPick Media per un període màxim de 6 mesos, amb els fins únics i exclusius expressats en el punt anterior.
Legitimació
Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?
La base legal per al tractament de les teves dades rau en:

El consentiment de l'usuari en relació amb les finalitats indicades a l'apartat finalitats.
L'interès legítim del responsable del tractament per a les finalitats indicades a l'apartat finalitats. L'interès legítim consisteix a (i) possibilitar el contacte entre l'usuari i la botiga, (ii) poder donar resposta a les consultes relatives al servei i (iii) protegir els usuaris de WiPick Media d'abusos i fraus en l'ús dels nostres serveis, respectivament.
El compliment d'obligacions legals aplicables a WiPick Media per a la finalitat indicada en l'apartat finalitats.
Destinataris
A què destinataris es comunicaran les teves dades personals?
Les teves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

Les teves dades personals es comunicaran a l'equip d'atenció al client de WiPick Media per possibilitar el contacte i poder donar-te atenció telefònica o via email.

Les teves dades personals podran ser cedides a aquells proveïdors que presten serveis a WiPick Media, com ara serveis d'allotjament de contingut, d'enviament de notificacions, serveis publicitaris, etc. S'han subscrit els corresponents contractes d'encàrrec de tractament amb cada un dels proveïdors que presten serveis a WiPick Media.

Les teves dades personals també podran ser cedides a les autoritats competents en els casos que hi hagi una obligació legal.
Drets de l'usuari
Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en WiPick Media estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. WiPick Media deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si vols fer ús de qualsevol dels teus drets pots dirigir-te a nosaltres mitjançant els correus electrònics indicats en l'apartat 4, a través dels enllaços habilitats que trobaràs en els correus electrònics i comunicacions de WiPick Media. Alternativament, també pots dirigir-te a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: WiPick Media, C / Violant d'Hongria Reina d'Aragó, 90, 08028 Barcelona (Barcelona). Dirigit a Atenció a l'Usuari i indicant al sobre "Protecció de Dades". Recorda facilitar la major informació possible sobre la teva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitzes per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, t'informem que pots dirigir-te davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.
Necessites més informació?

contacta amb nosaltres